Thursday, 27 February 2014

Belajar AutoCAD 3D
Setelah mempunyai kemahiran dalam 2D, peringkat seterusnya ialah mempelajari arahan-arahan bagi memulakan lukisan atau rekabentuk dalam 3D. Sekiranya 2D menampakkan bentuk pelan, lukisan 3D akan membantu menjelaskan lagi kepada audien tentang sesuatu rekabentuk.

Tidak dinafikan, arahan-arahan dalam 2D masih membantu dan diperlukan dalam melukis 3D. Ia seperti pline, erase, copy, trim, extend, dan sebagainya. Semestinya, arahan-arahan khusus di reka oleh autoCAD untuk 3D, antaranya:

1. extrude

2. union

3. substract

4. intersection

5. mesh

6. revsurf

Penting sekali, dalam apa jua keadaan, kemahiran mengekploitasi arahan-arahan berkaitan view seperti WCS, UCS, VPOINT, DVIEW dan lain-lain yang berkaitan agar proses melukis dan rekabentuk dalam dikendalikan dengan lancar.