Thursday, 27 February 2014

Belajar AutoCAD 3D
Setelah mempunyai kemahiran dalam 2D, peringkat seterusnya ialah mempelajari arahan-arahan bagi memulakan lukisan atau rekabentuk dalam 3D. Sekiranya 2D menampakkan bentuk pelan, lukisan 3D akan membantu menjelaskan lagi kepada audien tentang sesuatu rekabentuk.

Tidak dinafikan, arahan-arahan dalam 2D masih membantu dan diperlukan dalam melukis 3D. Ia seperti pline, erase, copy, trim, extend, dan sebagainya. Semestinya, arahan-arahan khusus di reka oleh autoCAD untuk 3D, antaranya:

1. extrude

2. union

3. substract

4. intersection

5. mesh

6. revsurf

Penting sekali, dalam apa jua keadaan, kemahiran mengekploitasi arahan-arahan berkaitan view seperti WCS, UCS, VPOINT, DVIEW dan lain-lain yang berkaitan agar proses melukis dan rekabentuk dalam dikendalikan dengan lancar.

Monday, 3 February 2014

Belajar AutoCAD - Command Asas 2D


Untuk memulakan melukis pelan dalam bentuk 2D, command atau arahan-arahan asas yang perlu diketahui dalam autoCAD ialah:

1.0 DRAW
 • Line
 • Pline
 • Arc
 • Circle
 • Donut
 • Ellipse
 • Block
 • Point
 • Hatch
 • Text
2.0 MODIFIED
 • Properties
 • Erase
 • Copy
 • Move
 • Offset
 • Array
 • Mirror
 • Rotate
 • Scale
 • Stretch
 • Trim
 • Extend
 • Break
 • Chamfer
 • Fillet
 • Explode
Memandangkan banyak command yang terlibat, untuk belajar basic 2D akan mengambil masa. Dianggarkan, jika diperuntukan kursus autocad adalah 2 jam sehari, kemungkinan dalam 3 hari baru pelajar boleh menguasai kemahiran melukis pelan. Itu pun, ianya bergantung kepada cepat atau lambat penerimaan seseorang.